Cheap 2Mg Xanax Bars, Cheap Xanax Canada

Finalment ha arribat el dia: aquest dissabte 5 de juny s’enceta la nova programació de Ràdio 90.

És la culminació d’un gran esforç fet amb entusiasme per un grup de persones fascinades pel món de la ràdio, i que creiem en aquest mitjà com el vehicle ideal per a l’expressió en llibertat d’allò que pensem i per a la difusió d’aquelles opcions culturals que sovint són marginades en els grans mitjans de comunicació. Amb aquest esperit va néixer Ràdio 90 fa més de vint anys, i amb aquest esperit ha estat refundada en el 2010.

Buying Alprazolam Online Cheap Buy Alprazolam Mexico Buy Cheap Xanax Online Uk

El retorn es va iniciar ja el mes de gener, quan la música va tornar a sonar a través de la freqüència dels 101.4 de la FM, i també per Internet. Ara incorporem la programació pròpiament dita: 16 hores repartides durant el cap de setmana (dissabte i diumenge), amb 10 programes de producció pròpia i 6 de producció aliena. La major part dels programes són nous de trinca, amb plantejaments renovats però sense trencar amb la línia que ha marcat la nostra ràdio des de la seva creació.

Un gran esforç tècnic, de posada en comú de noves idees i propostes, de treball sovint feixuc però gratificant (a la imatge, la gravació de les falques dels nous programes) que, amb l’aportació de tots, ha donat els fruits que ara us oferim.

.